Added by on October 4, 2016

Köpek eğitimi köpeğin karakterine, ırkına, yaşına doğru orantılı olarak dünyaca kabul edilen Alman ekolü ve son yıllarda bazı kişiler tarafından çok farklı bir eğitimmiş gibi gösterilen, aslında aç veya açlık görmüş biçare köpekleri, açlık ve rüşvete dayalı bir sistemle kısmen eğiten, pozitif köpek eğitimi olarak adlandırılan şekilde verilmektedir. Pozitif adı altında verilen eğitim sadece yavru ve insan dostu köpeklere verilebilen kısmi bir eğitimdir. Alman ekolü bekçi, koruma, ordu, polis tarzı görev köpeklerine yetişkinlik döneminde de verilen bir eğitimdir. Dolayısıyla Alman ekolü yavru ve insan dostu köpekte, açlık ve abur cubur rüşveti kısmı hariç, okşama ve melodik sesle ödüllendirme yöntemiyle pozitif eğitimi kapsar fakat özellikle pozitif eğitim olarak adlandırılan eğitim kısıtlı eğitimleri ve köpekleri kapsar.
Dog training the dog’s character, race, age proportional to the accepted world-German school and in recent years some people who seem like a lot of different training by actually hungry or starving seasoned helpless dogs, hunger and partly trains with a system based on corruption, positive dog in training it is so called. training provided under a positive name that is a partial training that can only be given to puppies and people friendly dog. German school guard, guard, army, police-style tasks to adulthood is also a training dog. Therefore, the German school of fry and people friendly dog, hunger and junk food except the corruption part, caressing and includes positive education with a melodic voice rewarding method, but particularly includes training limited training and dogs called positive training.